top image

Ugostite Učenike iz Inostranstva Saveti za Porodice

NAŠI PROGRAMI ISKUSTVA PORODICE PRIJAVA SAVETI ZA PORODICE GALERIJA

 

Ko sve može da ugosti YFU učenika na razmeni?
Ukoliko se vaša porodica raduje sticanju novog iskustva i susretu sa novom kulturom i voljna je da pruži smernice, pažnju i podršku mladima iz inostranstva na putu upoznavanja sebe i sveta – onda ste ispunili prvi uslov da postanete porodica domaćin za YFU učenika na razmeni. Postoji još nekoliko uslova koji će vam biti predočeni tokom razgovora sa volonterima YFU.


Koliko dugo učenik ostaje u porodici domaćina?
Postoje različiti YFU programi razmene, te shodno tome učenici ostaju u porodici domaćina duže ili kraće. Godišnji program traje 10 meseci, dok letnji svega 3-8 nedelja. Takodje, možete se prijaviti da budete privremena porodica domaćin na period do 3 meseca. YFU Srbija partnerskim organizacijama najčešće nudi tromesečni program u period od septembra do novembra. Postoji i program tokom kog učenici obilaze zemlje regiona i u Srbiji ostaju dve nedelje u januaru ili julu.


Da li porodica koja ugosti nekog YFU učenika na razmeni (porodica domaćin) dobija novčanu nadoknadu?
Ne, porodice volontiraski učestvuju u programu. Međutim, izvesna nadoknada nekih vanrednih troškova porodice je moguća u određenim okolnostima.  Razlog zbog kojeg se porodice najčešće odluče da ugoste YFU učenika na razmeni je da imaju želju da upoznaju novu kulturu i iskuse nešto novo, kao i želja da učeniku iz druge zemlje približe našu kulturu i daju priliku da bolje upozna našu zemlju i naše ljude. Porodica domaćin nema obavezu da plaća bilo koje troškove učenika (na primer, prevoz do škole, kozmetiku, odeću, eventualno lečenje…) Jedina obaveza porodice koja donosi određene dodatne troškove kućnom budžetu je ishrana novog člana porodice. Ne očekuje se nikakva posebna ishrana , već da se sa novim članom porodice podeli uobičajna hrana i obroci koje koriste i ostali članovi porodice.

 
Šta se dešava ukoliko porodica domaćin odlazi na odmor?
Uz dogovor sa YFU organizacijom, porodica domaćin može da povede učenika na odmor. Takodje, ukoliko se porodica domaćin iz određenih razloga odluči da ne povede učenika, ili učenik ne može ili ne želi da ide,  YFU će obezbediti privremenu porodicu za taj period.


Koje su obaveze porodice domaćina?
Porodica domaćin treba da prihvati učenika kao ravnopravnog člana svoje porodice. Ona je u obavezi da mu obezbedi tri obroka dnevno, krevet za spavanje i mesto za učenje. YFU učenik razmene ne mora imati zasebnu sobu, već je može deliti sa decom porodice domaćina.