top imagePROGRAM RAZMENE UČENIKA TOKOM PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 i RATA U UKRAINI


COVID-19

YFU nastavlja realizaciju svojih edukativnih programa međunarodne razmene, u smanjenom obimu i otežanim okolnostima, u zemljama u kojima je moguće realizovati program. Situacija u svetu menja se iz nedelje u nedelju i YFU prati preporuke svetske zdravstvene organizacije i vlada zemalja u kojima se realizuju programi, i svoje dalje aktivnosti i planove usklađuje sa tim preporukama i trenutnom situacijom na terenu. Molimo sve zainteresovane kandidate za dodatno strpljenje i fleksibilnost kako bi smo uspešno i bezbedno kreirali i realizovali program. Za sve detalje o programu obratite se kancelariji YFU Srbije. Hvala na razumevanju.